NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. çağımızda tüm sektörlerin bağımlılığı sebebi ile önemini giderek arttıran enerji sektöründe yurtiçi ve yurtdışında en geniş kapsamlı risk yönetim hizmetlerini sunmaktadır.

Enerji sektöründe hız kazanan tesisleşme,iletim hatları yapımı ve lojistik hizmetleri ve bunları etkileyen coğrafik etmenler, kamusal bağlantılar,mevzuatlar risk yönetim hizmetlerini, işletmelerin yaşam garantileri için vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir.

Enerji ve altyapı sektöründe işletmelere müşteri odaklı risk raporları hazırlanmakta ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen analizler ve uygulamalar planlanmaktadır. Uluslar arası piyasalar ve sigorta sektörü bu planlara en uygun ve kapsamlı hizmeti sağlayacak şekilde yönlendirilmekte ve rekabetçi bir piyasa yaratılarak müşterilere maliyetlerini azaltıcı ve kar hedeflerini gözeten çözümler sonuçlandırılmaktadır.

 

Yerel Bilgi, Küresel Mevcudiyet

Nart’ın, enerji ve enerjiye bağlı sektörlerdeki kaynak ve tecrübesiyle desteklenen küresel mevcudiyeti, bu sektörde faaliyet gösteren müşterilerinin her türlü yerel risk yönetimi ve sigorta ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamaktadır.

Küresel güç ve yerel bilginin bir araya gelmesi, “emsaller arasında doğru kıyaslama yapmak, rekabeti arttırmak ve maliyetleri düşürmek adına yeni pazar ve kapasiteler bulmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerin adil ve doğru zamanda hizmet aldıklarından emin olmak için hasar prosedürlerini kontrol etmek” anlamına gelmektedir.

Her Türlü Enerjiye Odaklanma

Nart; fosil yakıtlar, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji ve nükleer enerji de dahil olmak üzere, enerji üretiminin her alanındaki deneyimiyle müşterilerine risklerini etkin ve verimli bir şekilde tanımlama, yönetme ve transfer edebilme konusunda yardımcı oluyor.

Müşterilerinin risk toleranslarıyla kendi yeteneklerini bir araya getirdiğinde ise, bir firma ya da projenin karşılaşabileceği toplam risk maliyetinin değerlendirmesini rahatlıkla yapabiliyor.

Enerji Projelerinin Desteklenmesi

Enerji projelerinin yaşam döngüleri boyunca etkin risk yönetimi ve sigorta hizmetleri sunan Nart, kendisini, enerji endüstrisinin tüm dünyada karşılaşacağı zorluklara karşı yenilikçi “risk yönetimi” ve “sigorta çözümleri” sunmaya adamış bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.